Společně s vámi jsme letos zasadili 156 658 stromů.
Děkujeme!

Spustit video

Nejsme to jen my, lidé, kdo občas potřebuje podat pomocnou ruku. Někdy je to také příroda.
Proto jsme slíbili zasadit 100 tisíc stromů. A svůj slib jsme dodrželi.

Díky vám toto číslo ale nezůstalo konečné a společnými silami jsme dohromady zasadili celkem 156 658 stromů.
Děkujeme všem, kteří projekt podpořili, ať už koupí certifikátu nebo účastí při samotné výsadbě.

Jak jsme společně sázeli

Tímto ale péče o naše lesy nekončí

Výsadbou to nekončí! Na vysazené stromky je potřeba dohlížet a pravidelně se jim věnovat. Většina stromků je oplocena a chráněna tak před okusem a dalším poničením od lesní zvěře. K pravidelné péči patří také tzv. vyžínání, kdy je z okolí stromků odstraněna nežádoucí vegetace, aby sazenice nezahubila. Všechny tyto práce jsou v rukou odborníků.

Jak můžete v péči o přírodu a lesy pokračovat i vy? Pro ochranu přírody platí hlavní zásada – buďte ohleduplní.
Projděte si 10 pravidel správného chování v lese a při další návštěvě lesa myslete na to, že tam nejste sami.

Kde jsme sázeli?

Hlásíme se k trvale udržitelnému hospodaření v lesích

Na zdravých lesích nám záleží. S výběrem správných míst pro výsadbu stromů nám pomáhali odborníci z organizace PEFC, která je garantem odpovědného a trvale udržitelného hospodaření v českých lesích. Transparentně a objektivně posuzuje hospodaření v lesích a sleduje původ dřeva, od jeho těžby přes zpracování až po konečný výrobek.

Výrobky ze dřeva pocházející ze zdrojů získaných z přírody šetrným způsobem jsou v odborných centrech BAUHAUS označeny certifikátem PEFC.

pefc

Poznávejte přírodu s námi!

Na stránkách našeho blogu se například dočtete, jak o české lesy správně pečovat, jaké cenné zdroje nám přinášejí a také jak je co nejlépe využívat.